Funkce odlučovače lehkých kapalin


Vícestupňové odlučování lapolu

  • gravitace - zachycení usaditelných částic z vody
  • koalescence - shlukování a odlučování jemně rozptýlených částic lehkých kapalin
  • sorpce - zachycuje další rozpuštěné i nerozpuštěné lehké kapaliny

 

Vstupní kontaminovaná voda je přiváděna do sedimentační části lapolu (gravitace), proud je usměrňován. Zde dochází k sedimentaci hrubších mechanických nečistot a k zachycení usaditelných částic.

Ze sedimentační části voda podtéká pod přepážkou do koalescenčního filtru. Jemně rozptýlené částice se shlukují a odlučují.

Voda je dál vedena do sorpční části. Zde jsou sorbentem s vysokou pohltivostí pohlceny lehké kapaliny.