Otázky a odpovědi

*
*
*

Je použit sorbent s vysokou pohltivostí - Fibroil.