Jaký sorbent je použit?

Je použit sorbent s vysokou pohltivostí - Fibroil.