Popis lapolu


Lapol

je vyroben jako svařovaná polypropylenová nádrž, která je rozdělena na jednotlivé části:

  • odlučovací a sedimentační část
  • koalescenční část
  • sorpční část

Odlučovací a sedimentační část

zde dochází k sedimentaci hrubších mechanických nečistot, těžší částice klesají ke dnu kalového prostoru.

Koalescenční část

zde se shlukují drobné částečky lehkých kapalin, které pak vyplouvají na povrch v odlučovací komoře - zde se hromadí pod sběrným žlabem.

Sorpční část

komora (nebo labyrint komor) vyplněný sorbentem