Pokyny pro provoz

Konkrétní pokyny pro provoz a údržbu jsou uvedeny v provozním řádu odlučovače lehkých kapalin

Odpovídají normě ČSN 75 6551 – Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.